embla

nordic foodaward

Mat til barn og unge 2017
Geitmyra Matkultursenter http://www.geitmyra.no/

Youtube video

Started up in 2011. This is a noncommercial foundation. The vision for Geitmyra is to learn children how the food is grown, make food and learn how our food ends up

in our plate. They collaborate with the schools in Oslo. But they also have after school activities and classes in the week ends for families. It is Andreas Viestad that is the founder. 

Read more >>
Matdestinasjon 2017
Destinasjon Røros http://www.roros.no/

Youtube video

This region consists of 6 different communes in the middle of Norway, south of Trondheim. They have been working for a long time to develop the region with focuses

on food and drinks but also concerning sustainability. They were in 2013 certified as a sustainable destination. 

Read more >>
Matgründer 2017
North Sea Salts Works http://www.northseasaltworks.no/

Youtube video

Are a family business located on the island of Gossen in Northwestern Norway. Their goal is to reinvigorate and reinterpret Norway’s centuries old production of one of

the worlds’ most essential minerals — SEA SALT. Building on traditions dating back to the Viking era, North Sea Salt Works produces sea salt of superior purity and taste using 100% renewable energy and sustainable manufacturing processes. 

Read more >>
Mathåndverker 2017
Tingvoll ost www.tingvollost.no

a family own and driven dairy that makes white and blue cheeses based on pasteurized cow milk from their own farm situated in the Northwestern Norway Established

in 2003, and has already won a lot of prizes for their cheeses. The blue cheese “Kraftkar” is the Word Champion in 2016 under the competition Word Cheese Awards in Spain. They produce 20 tons of cheese every year. They also deliver milk to the local dairy that produces the hard cheese Jarlsberg. 

Read more >>

Matformidler 2017
Matmagasinet NORD http://www.nordmat.no/nord-magasin/

This magazine started up in 2007 and has since then been writing about the nordic food and kitchen. They introduce us to new chefs in the Nordic countries and give

you as a reader the knowledge to try out new ingredients or how to eat sustainably. They started this year to distribute the magazine also in Sweden and Denmark. 

Read more >>
Mat til mange 2017
Hurtigruten AS https://www.hurtigruten.no/

Consist of 15 ships that traditionally was a transportation company on the coastal border of Norway from Bergen in south to Kirkenes in the North. These days it is a

destination company for both tourists abroad and Norwegians that would like to see the coast of Norway. Their kitchen is called «Norways coastal kitchen». They serve food from small farmers along the coast and serve this local food for tourists the whole year. They also focus on the different seasons. As a tourist it should be possible to spot either it is summer, autumn, winter or spring regarding the ingredients that is served. They also focus on sustainability on all their ships from the fuel to the waste. They serve a huge amount of tourists local Norwegian food each day. 

Read more >>
Råvareprodusent 2017
“Fjellgris fra Valdres” http://stolsvidda.com/

Youtube video

this is a family driven farm that produce pigs, sheep and some fish. It is a small scale farm in the mountain region east in Norway. The main production now is meat

from pigs that has been grazing in the mountain during the summer. The farmer sells and delivers mostly all of the production itself to both private consumers but also restaurants and hotels. They make sausages, ham and different parts of the pig. The whole pig from nose to tail got the brand “Specialty”. 

Read more >>
Bakgrunn

De nordiske bondeorganisationers Centralråd (NBC) har gått sammen om å etablere en nordisk matpris. Den nye nordiske matprisen har fått navnet Embla. Embla er navnet på den første kvinne i den nordiske mytologi, og nå også på den første fellesnordiske matprisen. Embla vil bli delt ut annethvert år. Første gang blir i København i Danmark 23. og 24.august 2017, hvor Landbrug & Fødevarer er vert for prisen. Prisutdelingen finner sted ved Miljø- og Fødevareministeriets konferanse ”Better Food for More People” under Copenhagen Cooking & Food Festival. Projektet støttes av Nordisk Ministerråd med formål om å styrke en felles nordiske matidentitet og kultur, samt å øke interessen for nordisk mat utenfor Norden. Den 14. mars åpnes det for å foreslå kandidater til Embla, som består av syv kategorier

På denne hjemmesiden kan du foreslå deg selv, din kollega eller ditt forbilde. Med denne prisen vil vi feire de som gjør noe som helt spesielt. De som gir oss alle sammen noe å tygge på. De som satser alt og utfordrer det bestående. De som setter farge på det nordiske kjøkken og gjør hele det kulinariske område litt mer fantastisk. De som serverer det nordiske kjøkken på et sølvfat og gir oss alle sammen appetitt på mer.

Organisasjonene bak Embla

De Nordiske Bondeorganisationers Centralråd består av: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Finland Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, Finland Norges Bondelag, Norge Bændasamtök Íslands, Island Landbrug & Fødevarer, Danmark Lantbrukarnas Riksföbund, Sverige (deltager først i Embla fra 2019) Bóndafelag Føroya, Færøerne (er ikke en del af NBC, men af styregruppen for Embla), Ålands Landsbygdscentrum, Åland

Kategorier

Mat til barn og unge 2017

Prisen gis til en person eller organisasjon som har utviklet en ide eller et konsept som merkbart bidrar til å utvikle kommende generasjoners viten og kunnskap om nordisk mat og matkultur.


Matdestinasjon 2017

Prisen gis til en forening, institusjon eller et (lokal)samfunn som har samlet råvareprodusenter, restauranter og andre lokale aktører for å løfte en geografisk destinasjon gjennom matkultur, samarbeid og fellesskap.


Matgründer 2017

Prisen gis til en person, virksomhet eller organisasjon som har utviklet en ny (gastronomisk)metode som har bred appell, markedspotensial og som gjerne bygger på gamle tradisjoner.


Mathåndverker 2017

Prisen gis til en mathåndverker som har utviklet et unikt produkt av høy gastronomisk kvalitet, og som bygger på særlige nordiske råvarer og håndverkstradisjoner.Matformidler 2017

Prisen gis til en person, et konsept eller media som formidler gleden ved, og styrker kjennskapen til, nordisk mat.


Mat til mange 2017

Prisen gis til en person eller organisasjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme spiselyst, kvalitet og nordisk matkultur i offentlige måltider.


Råvareprodusent 2017

Prisen gis til bonden, fiskeren, jegeren eller sankeren som representerer råvarer av høy smakskvalitet, som utnytter sin naturlige og nordiske kulturelle terroir (red: hvordan jordsmonn, klima og produksjon påvirker kvalitet og smak), og som selv produserer, fanger eller samler råvaren.

Q & A til Embla

• Det åpnes for påmelding til Embla 2017 den 14. mars 2017 kl. 12.00.

• Fristen for påmelding er den 17.april kl. 24.00

• Du kan foreslå deg selv, din organisasjon eller virksomheten du jobber for. Du kan også foreslå andre personer, organisasjoner eller virksomheter.

• Når du foreslår en kandidat, så informer gjerne kandidaten i god tid om at vedkommende er foreslått til Embla.

• Påmelding til Embla er gratis, og det er også gratis å delta i konkurransen den 24. august. Det forventes derimot at den som blir nominert (person/ organisasjonen/ virksomhet) deltar i programmet i Danmark 24. august 2017. Det er opp til det enkelte land å avgjøre hvordan utgifter forbundet med dette oppholdet skal dekke.
• Nei. Kandidatene må være forankret i et nordisk land for å kunne komme i betraktning til en nominering.

• De overordnede kriterier finnes på hjemmesiden under ”innstillinger”.

• Kriteriene for de enkelte syv Embla-prisene finnes i påmeldingsskjemaene.

• Hver nasjon har sin egen jury som skal bedømme kandidater som blir foreslått til Embla.

• I Norge består jurien for Embla 2017 av:

• Felles nordisk jury består av tre medlemmer fra hvert land .

• Nei. Jurymedlemmer kan ikke stemme på kandidater fra eget land.

• Alle de nominerte får beskjed senest 9. mai 2017. I denne forbindelse vil ikke de nominerte få en begrunnelse for hvorfor de er blitt nominert.

• Den 24. august på Rådhuset i København i forbindelse med toppmøtet ”Better food for more people”.

• Ja. Det forventes at de nominerte deltar under prisfesten 24. august på toppmøtet ”Better food for more people”

• Den nominerte kan ta med seg en ledsager til konkurransen den 24. august.

Betingelser for å foreslå kandidater til Embla – Den Nordiske Matprisen

• Det åpnes for å foreslå kandiater til Embla 2017 den 14. mars 2017 kl. 12.00 på www.emblafoodaward.com Påmeldingen starter samtidig i de fem nordiske landene.

• Du kan foreslå deg selv, din organisasjon eller virksomheten du jobber for. Du kan også foreslå andre personer, organisasjoner eller virksomheter. Den 17. april ved midnatt lukkes det for innstillinger.

• Når du foreslår en kandidat, så informere gjerne kandidaten i god tid om at vedkommende er foreslått til Embla.

• Vær nøye med å følge veiledningen i påmeldingsskjemaene og sørg for å overholde kravene til antall linjer.

• Vær nøye i beskrivelse din, slik at dommerne får best mulig grunnlag for å vurdere ditt forslag.

• Informasjon om forslåtte kandidater vil bli sendt til den nasjonale juryen. Blir kandiaten nominert til Embla – Den Nordiske matprisen, vil informasjon om kandidaten også bli sendt til den felles nordiske jury en.

• Alle foreslåtte kandidater vil få beskjed innen 9.mai 2017 dersom de blir nominert. Det vil ikke bli gitt noen begrunnelse i den forbindelse.

• Det koster ikke noe å foreslå en kandidat til Embla, og festen i Danmark i forbindelse med konkurransen er gratis å delta på for de nominerte.

• Utgifter i forbindelse med reis og opphold i Danmark 23. og 24. august er opp til hvert enkelt land å dekke.

• De nasjonle juryene utpeker en nominert i hver kategori, i alt syv nominerte fra hvert nordisk land. Jurymedlemmene kan ikke stemme på kandidater fra eget land.

• Kandidater som foreslås skal være forankret i et nordisk land for å kunne komme i betraktning til nominering.

• Færøyene, Grønland og Ålandsøyene kan foreslå kandidater innenfor de kategorier de ønsker. Nomineringer herfra inngår direkte til den felles nordiske jury og konkurrerer likt med nomineringer fra de andre nordiske landene.

• Den felles nordiske juryen består av tre medlemmer fra hvert land og møtes 23. august 2017 i København. Vinnerne i de ulike kategorier vil også være tilstede på dette møte.

• Reserver 23. og 24. august 2017 da Embla – Den Nordiske Matprisen arrangeres i Danmark.

• Det vil bli holdt en middag for de nominerte, juryen og representantene fra de nordiske landene den 23. august. Det er viktigt at alle deltar.

• Det vil bli sendt ut en pressemelding den 9. mai 2017 når de nasjonale nominerte kandidater er valgt ut.

Den norske jury

Representant for næringen

Lars Petter Bartne

Styreleder i Norges Bondelag og melkeprodusent i Nord-Trøndelag

Matformidler

Anya Liaaen Seeberg

Anya Seeberg Liaaen.Gründer/eier og sjefredaktør i Det nordiske Matmagasinet NORD. Tar pulsen på hva som skjer på den nordiske matarenaen. Har i ti år jobbet for å løfte kjennskapen til det nordiske kjøkkenet, råvarene og kokkene.

Kokk

Even Ramsvik

Tidligere kjøkkensjef på Ylajali i Oslo, nå driver han flere av de beste restaurantene i Oslo sammen med restaurantgruppen Lava, sammen med Tom Victor Gausdal, Stian Floer, Anders Braathen. Lava har fokus på norsk, og lokal mat.